توضیحات

نور: نزدیک پنجره و دور از تابش مسقیم آفتاب باشد. دما: حداقل ۱۸ درجه در زمستان و ۲۴ درجه در تابستان . رطوبت: : چنانچه گیاه به صورت گروهی با گیاهان دیگر کاشت شده باشد رطوبت آن تامین است،ولی در غیر این صورت با اضافه نمودن آب به زیر گلدانی سنگریزه دار رطوبت مورد نیاز را تامین نمایید،توجه کنید ته گلدان با آب در تماس نباشد.کمبود رطوبت باعث خشکی نوک برگها میشود.اسپری اب میتواند برای تامین رطوبت مفید باشد . آبیاری: آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه ها میشود. بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک کاملا خشک شود. معمولا ۲ بار در هفته تغذیه:مصرف کود در فصل رشد هر دو هفته یک بار.