آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

خیر در حال حاضر هنوز تا اطلاع ثانوی فعال نمی باشد