توضیحات

کاکتوس ها و ساکولنت ها گیاهان گوشتی و آبدار با گونه های بسیار متنوع هستندکه می‌توانند به خوبی آب را در بافت خود ذخیره کنند. ساکولنت ها دارای برگ و ریشه و ساقه های ضخیمی هستند که نه تنها قابلیت ذخیره کردن آب را دارند بلکه می‌توانند در ایجاد رطوبت درون بافت خودشان نیز نقش مهمی ایفا کنند. ساکولنت ها می‌توانند به خوبی در محیط های گرم و کم آب زندگی کنند و با کمک گرفتن از بدنه ی گوشتی خود در این محیط ها زنده بمانند. نور: به طور متوسط کاکتوس ها و ساکولنت ها نیاز به نور فیلتر شده حدوداً ۶ ساعت در روز دارند. دما: بهترین شرایط برای نگهداری ساکولنت و کاکتوس در محیط خانه یا محل کار می باشد، اما در محیط بیرون هم می‌توان از این گیاهان نگهداری کرد فقط باید در برابر سرما ‌گرمای شدید محافظت شوند. آبیاری: بعد از تحویل گلها به مدت ۱۵ روز خاک را با یک خلال دندان چک نموده و اگر خاک به خلال دندان چسبید یعنی خاک هنوز مرطوب است و نیاز به آبیاری ندارد و اگر خاک به گیاه نچسبید زمان آبیاری گیاه فرا رسیده است. بعد از این مدت ۱۵ روزه زمان های آبیاری گیاه شما بنا به شرایط نگهداری شما مشخص شده و طبق همان برنامه به آبیاری گیاه بپردازید. تعویض گلدان: بعد از تحویل گیاه حداقل تا یک ماه از تعویض گلدانها خود داری کنید. با توجه به اینکه گیاهان تازه دچار تغییر شرایط محیطی شده اند اگر گلدان آنها هم‌تعویض شود سلامت گیاه به خطر می افتد.