توضیحات

سانسوریا گلدن هانی یکی از انواع سانسوریای پا کوتاه می باشد که به سانسوریای پا کوتاه ابلق هم معروف است یکی از طریقه های قلمه زنی این گیاه از طریق پاجوش می باشد که در این کالا گیاه به همراه پاجوش برای شما ارسال می شود همانند تصویر، که میتوانید بعد از بزرگ شدن پاجوش آن را از گیاه مادر جدا کرده و در گلدانی جداگانه بکارید