توضیحات

گیاه بامبو گیاهی با نگهداری آسان است که معمولا در محفظه های شیشه ای داخل آب نگهداری میشوند، در روش نگهداری بامبو در آب نباید تمام ساقه را در آب قرارداد ، بلکه باید فقط 3 تا 5 بند پایین آن در آب باشد. اگر تمام ساقه داخل آب قرار گیرد ، ریشه تمام سطح ساقه را می پوشاند و این از زیبایی گیاه می کاهد. هر 15 الی 20 روز یک بار باید آب گیاه بامبو را عوض کرد. .این گیاه بصورت شاخه ای و بدون گلدان ارسال میگردد