توضیحات

این گیاه، گیاهی گرمادوست است و نور زیاد نیاز دارد و در سایه یا نیم سایه نمی‌تواند به خوبی و به اندازه کافی رشد کند. رطوبت محیطی این گیاه می بایست زیاد باشد و توصیه می شود درفصل گرم هر روز صبح، آب بر روی برگ ها اسپرس شود و در فصول سرد سال هر هقته ۲ نوبت اسپری انجام شود. دمای مناسب برای این گیاه دمای بین 21 تا 34 درجه سانتیگراد است و هر چه دما بیشتر باشد گیاه بهتر رشد می‌کند. خاکی که سیب زمینی شیرین را در آن می‌کارید باید مخلوطی از خاک باغچه و خاک برگ باشد و خوب زهکشی شده باشد. بطور کلی این گیاه خاک‌های سنگین و مرطوب را چندان نمی‌پسندد. نیاز آبی این گیاه نیز متوسط است البته نباید در آب دادن افراط کرد، زیرا غرقاب کردن خاک باعث از بین رفتن ریشه و خشک شدن گیاه می‌شود.