توضیحات

گل ناز با نام علمی این گیاه زیبا Portulaca grandifloraاز خانواده Aizoaceae ها جز گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) محسوب می شود.گل های آن در نور خورشید باز می شود و کمبود نور باعث عدم باز شدن گل های آن می شود.رشد آن بسیار سریع است وپس از مدت کوتاهی گل می دهد .گل ناز یا گل زمان، این گیاه در ابتدا کوچک است ، اما با رشد سریع سالانه به ۳۰ سانتی متر بلندی میرسد، نور خورشید باعث به وجود آمدن شکوفه های ارغوانی رنگ در ان می شود. برگ های آن ضخیم و گوشتی ، تا ۲.۵ سانتی متر ، مرتب و متناوب در خوشه های کوچک است. گل ها با قطر ۲.۵ تا ۳ سانتی متر اغلب به رنگ صورتی و ارغوانی است.