توضیحات

ارتفاع گلدان این گیاه 20 سانتیمتر و قطر دهانه آن 20 سانتیمتر و ارتفاع گیاه از سطح گلدان حدودا نیم متر می باشد. این گل گیاهی است که به نور متوسط در اپارتمان نیاز دارد. تکثیر ان با قلمه زدن می باشد. ارتفاع این درختچه همیشه سبز میتواند به 3 تا 6 متر برسد. ابیاری این گل به طور متوسط هر 3 روز یکبار و زمانی که سطح خاک خشک شد می باشد. به صورتی که در هر آبیاری اب از زیر گلدان خارج شود.