توضیحات

دهانه ی گلدان 16 سانت و ارتفاع گلدان این گیاه 14 سانتیمتر می باشد. این گیاه جز گیاهان اپارتمانی ای می باشد که به نور تقریبا زیاد و غیر مستقیم خورشید نیاز دارد. ابیاری آن هر 4 روز یکبار می باشد و بهتر است با توجه به متفاوت بودن دمای منازل, هر زمان که سطح خاکش خشک شد ابیاری انجام شود به طوری که آب از زیر گلدان خارج شود. تکثیر این گیاه از طریق پاجوش می باشد پا جوش های زیادی هم تولید میکند.